Aknalaudade kasutus- ja hooldusjuhend.

MDF-ist aknalaudade kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata järgmistele asjadele:

1. mitte kasutada teravaid esemeid aknalaudade pinna lähedal, et vältida mehhaanilisi vigastusi.

2. mitte asetada aknalauale kuumi esemeid ( triikraud, kuumad potid-pannid jne.) kuna aknalaua värv võib kuuma tõttu kahjustuda.

3. jälgida, et aknalaudadel ei oleks pidevalt niiskust ja vett, pikka aega märja pealispinnaga aknalaual võib niiskus tungida läbi värvi ja põhjustada materjali paisumist.

4. aknalaudade puhastamisel võib kasutada niisket lappi, kuid tuleb jälgida, et ei kasutataks abrasiivseid,- happelisi- või söövitavaid puhastusvahendeid.

5. kui on tekkinud kahjustused, siis on aknalauda võimalik koduste võimalustega parandada:

5.1. vigastatud pind vajadusel pahteldada.

5.2. lihvida aknalaua pind kogu pinna ulatuses, kuhu soovite uue värvi kanda.

Liimpuitakende kasutusjuhend.

Liimpuitakende kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata järgmistele asjadele:

1. mitte kasutada teravaid esemeid akende pinna lähedal, et vältida mehhaanilisi vigastusi.

2. jälgida, et akende sisepindadel ei oleks pidevalt niiskust ja vett, pikka aega märja pealispinnaga akendel võib niiskus tekitada kahjustusi ( üldjuhul on antud probleemi tekkimisel tegu kehva ventilatsiooniga ).

3. akende puhastamisel võib kasutada niisket lappi, kuid tuleb jälgida, et ei kasutataks abrasiivseid,- happelisi- või söövitavaid puhastusvahendeid.

4. kui on tekkinud kahjustused, siis on aknaid võimalik koduste võimalustega parandada:

4.1. vigastatud pind vajadusel pahteldada.

4.2. lihvida akna pind kogu pinna ulatuses, kuhu soovite uue värvi kanda.

4.3. meie poolt kasutatavad värvid on vesialusel tooted.

5. Aknaid on võimalik avada pöörd- ja kaldasendisse:

5.1. link suunaga alla – aken on suletud

5.2. lingi asend horisontaalne – aken avatav pöörd asendiks ( täielikult avatav )

5.3. link suunaga ülesse – aken avatav kald asendiks ( osaline akna avamine ülevalt nn. tuulutusasend )

6. Sügisel ( september – oktoober ) on soovitatav kontrollida, et akna alumist lengi kattev alumiiniumist veenina äravooluavad oleks puhtad ( et välistada võimalus veenina ummistumiseks )

7. Regulaarselt kord aastas vajavad aknad hooldust, et oleks tagatud nende kvaliteedi säilimine pikaks ajaks:

7.1. Hingede- ja sulusesüsteemi puhastamine ja õlitamine.

7.2. Tihendi puhastamine ja õlitamine ( silikoonõliga )

NB! Akende reguleerimist teostatakse vajadusel garantiitööna 1 kord 6 kuud peale akende paigaldamist.